Aquests aparells són mecanismes que transformen, mitjançant una lleva especial de doble acció, el moviment rotatiu uniforme del eix d’entrada en una seqüència ordenada de moviments intermitents lineals i rotatius a l’eix de sortida.

Es caracteritza pels seus moviments ràpids i silenciosos amb una sincronització mecànica del cicle i les seves dimensions extremadament reduïdes.

+ info (pdf)