Els manipuladors es caracteritzen per la precisió, velocitat, suavitat de moviments, mínimes vibracions, mínim soroll, simplicitat constructiva, robustesa, lubricació dels òrgans interns mitjançant un bany d’oli, facilitat d’instal.lació i àmplia gamma en els cicles de moviments de l’eix de sortida.

Aquestes característiques permeten fiabilitat i flexibilitat d’utilització en aplicacions que inclouen càrrega-descàrrega de màquines, manipulació en operacions d’ensamblatge i transferència en línies de transport.

+ info (pdf)