Motors Deslliçament:

Fabricats amb tecnologia especifica i utilitzats generalment en processos de “enrollamiento”, poden utilitzar-se en qualsevol aplicació on sigui necessari garantir una força de tir constant sobre el material a l’augmentar el diàmetre de la bobina, o també, en totes aquelles aplicacions a les quals sigui necessari obtenir una variació de parell al variar la velocitat pròpia del motor.

Altres aplicacions preveuen la utilització de motors desllissants amb fre.

Els avantatges d’aquests motors són l’absència de manteniment, economia i simplicitat d’accionament.

+ info (pdf)

Motors Motovert:

Són motors asíncrons trifàsics dissenyats i fabricats per poder utilitzar i aprofitar al màxim els avantatges de l’alimentació a través d’un variador de freqüència (INVENTER).

La construcció mecànica especial, les parts magnètiques d’altíssima qualitat, l’equilibrat de les parts que giren, els coixinets de primera qualitat lubricats amb grasses especials, els bobinatges especialment estudiats per atenuar els harmònics i permetre una “rodadura” perfecta fins i tot a molt baixes revolucions, garanteixen resultats excepcionals.

Els motors MOTORVERT estan preparats per poder-hi acoblar frens, dinamos taco-mètriques, encoders, etc.

+ info (pdf)