Aquests reductors tenen la seva particularitat en què els eixos estan posicionats de manera que formen un angle de 90º.

Els podem trobar en aquelles aplicacions on el reductor de vis sense-fi no pot donar el factor de servei desitjat, com per exemple a certes cintes transportadores on la càrrega a transportar requereix un major esforç.

Destaquem també la particularitat de la carcassa, feta en fundició en tota la sèrie.

+ info (pdf)